Điều hòa 30,000 BTU

Điều hoà LG HP-C306KAO

Điều hoà LG HP-C306KAO

Giá: 22.900.000 VND

Điều hoà FUJITSU ARY 30A

Điều hoà FUJITSU ARY 30A

Giá: 24.500.000 VND

Điều hoà FUJITSU AUY30A

Điều hoà FUJITSU AUY30A

Giá: 30.420.000 VND