Điều hòa 45,000 BTU

Điều hoà General ARG45R

Điều hoà General ARG45R

Giá: 29.000.000 VND

Điều hoà General ARG45A

Điều hoà General ARG45A

Giá: 31.000.000 VND

Điều hoà General ABG45A

Điều hoà General ABG45A

Giá: 36.000.000 VND

Điều hoà General AUG45A

Điều hoà General AUG45A

Giá: 39.000.000 VND

Điều hoà Funiki FC45

Điều hoà Funiki FC45

Giá: 21.100.000 VND

Điều hoà Funiki FH45

Điều hoà Funiki FH45

Giá: 26.000.000 VND

Điều hoà Funiki CC45

Điều hoà Funiki CC45

Giá: 27.800.000 VND

Điều hoà Funiki CH45

Điều hoà Funiki CH45

Giá: Liên hệ

Điều hoà FUJITSU ARY 45A

Điều hoà FUJITSU ARY 45A

Giá: 32.700.000 VND

Điều hoà FUJITSU ABY45R

Điều hoà FUJITSU ABY45R

Giá: 38.300.000 VND

Điều hoà FUJITSU ABY45A

Điều hoà FUJITSU ABY45A

Giá: 35.400.000 VND

Điều hoà FUJITSU AUY45A

Điều hoà FUJITSU AUY45A

Giá: 37.440.000 VND